Årsmöte

🙂

Information om Föreningens Verksamhet

     och

  Kallelse till Årsmöte i Klöverträsk Bygdegård

2023-02-15

19.oo

Årsmötesförhandlingar   Fika.  Välkomna hälsar styrelsen

God fortsättning på Skotersäsongen 2022.

  Ni är varmt välkomna till Fyrklöverns Skoter & Fritidsförenings skoterledsområden för en trevlig säsong med skoterkörning.

  Ert medlemskap tryggar ett långsiktig underhåll av skoterlederna inom vårt verksamhetsområde.

Därmed fullföljer vi vårt ansvar, för leader-pro jekten  Mare Boreale ( kust & skärgård öst E4) och Spira Fyrkanten ( landsbygden söder om Luleå älv sydväst E4 ).” Vårt område Bergnäset med  alla sörbyarna”

  Detta vårt gemensamma ansvar genom medlemskap går till underhåll och leder som skall prepareras/sladdas inom hela Fyrklöverns Skoter & Fritidsförenings område.

Om Skoterföreningen skall kunna fortleva, är det ett måste att alla skoterägare tar sitt ansvar

Föreningens ändamål: att ge medlemmarna ett rikt friluftsliv. Alla skall ges möjlighet att vistas i naturen för att idka sina fritidsintressen.  Föreningens  arbete är allmännyttiga mål till gagn för alla. Föreningen är öppen för fritidsaktiviteter i samverkan och i samarbete med andra föreningar, organisationer och företag inom och mellan byarna över kommungränserna. Vi följer upp kommunala, myndigheters planering

Ni är välkomna, 

att Köra på våra leder för att undvika skador på marker för Markägarna. De upplåter sin mark till skoterlederna. Tänk på att vi alla i fortsättningen ska kunna fortsätta  köra snöskoter. Tänk även på de personer som ideelltkraftern sladdar lederna  kväll och helger efter en tung arbetsdag och vecka På våra ledmaskiner  sitter vår logotape          

  Vår Hemsida   fyrklovernsf.se

Föreningens medlemsavgift 250 kr

Betalas till vårt BG 85 64 06 – 4

eller

Swish nr:  123 602 24 53

eller genom föreningens kontaktmän i Er by / ort

Besök  Fyrklöverns Skoter o Fritidsområde året runt, stanna upp vid våra rastställen. Skoterstugan på Hemberget i Ersnäs

Grillkåta vid sjön Krokvattnet i Klöverträsk med utegrillplats,.

Vacker och lugn plats vid sjön.

  Stanna till vid Degerbergstugan i Ale.  Här kan Ni grilla, sola, och barnen åka bob.

  .

Senaste kommentarer

17.12 | 09:48

Har löst medlemskort (swishat),skulle vilja att ett medlemskort skick...

20.02 | 20:04

Vi vill ha medlemskap för hela familjen. Robert, Veronica, Emil, Er...