Info.

Info

.

2024-06-01

Efter en fin skoter säsong så får vi hoppas på en fin sommar och höst.

Till alla som löst Medlemskort, ett stort stort Tack.  

Mvh Kassören.

Föreningens styrelse, kontaktmän och medlemmar har arbetat intensivt sen våren 2013.

Vi har tillsammans. arbetat fram två projektplaner genom JV -leader, för Bergnäset alla sörbyarna.

Mare Boreale (kust & skärgård öst E4) samt Spira Fyrkanten (landsbygd sydväst E4) 

Starten för projekten fick börja först efter Jordbruksverket godkänt våra projekt. Besluten fattades 17/6 2013. När vi fått besluten fick arbetet börja med kontakta markägare, företag inom området, planerat och beställt virke till broar, stolpar, kryss och röjning, för kvalitet säkrare leder. Föreningen skall ge möjlighet till samarbete för sk. vinna vinna koncept för alla inom området. De två Leaderprojekten skall vara slutfört 23 mars 2014.                                 

Föreningen har ansökt från transportstyr. om ägarregister för registrerade skotrar inom  området. Detta är ett måste, alla skoterägare bör ta sitt ansvar genom medlemskap, till underhåll av leder som skall prepareras/sladdas inom hela området av alla sörbyarna.

Föreningens ändamål:  att ge medlemmar och andra ett rikt friluftsliv. De som önskar skall hava möjlighet att komma ut i naturen för att idka sina fritidsintressen. Föreningen arbetar för  allmännyttiga mål att vara öppen för alla

Föreningen är öppen för fritidsaktiviteter i samverkan och i samarbete med andra föreningar, org. och företag inom och mellan byarna och följer upp kommunala, myndigheters planering     

Vår Hemsida: fyrklovernsf.se

 😀

Föreningen är öppen för fritidsaktiviteter i samverkan och i samarbete

 med andra föreningar, org. och företag inom och mellan byarna.

Mål: Aktiv och allmännyttig fritid

Vi följer upp kommunala, myndigheters planering.  Nu   ser det ut att  röra på sig med  byggnationen av den planfria korsningen i Ersnäs. Det har gått flera år sen den planeringen. Vi hemställde då om säker skoteröverfart. Vi uppdaterar hemställa igen, om trafiksäker överfart, av skotertrafik för fritidsliv och näringsliv Vi har även avgett remissvar till Banverket för Norrbottniabanans placering och byggande, en fördel för ortens utveckling

Vår Hemsida:    fyrklovernsf.se

Kör på våra leder så Ni inte skadar marken för Markägarna. De upplåter sin mark till lederna. Tänk på att vi alla i fortsättningen ska kunna fortsätta  köra snöskoter i famtiden

Tyvärr kommer det klagomål från Kommunens Fritidsförvaltning och byar om att det körs utanför leder, det blir problem med hård tjäle vid vårbruk, plöjning, täckdiken samt skador av planteringar i skogsmarker, körning på och i närhet av villatomter  och  mellan gårdshus

Vårt BG.. 85 64 06 – 4   

Swish betalning  123 602 24 53   

Föreningens medlemsavgift 250 kr

Uppge Namn och adress om Ni vill ha Medlemskort.

På våra ledmaskiner  sitter vår logotape, när ni möter dem vet Ni att det är Er skoterförening som är ute och sladdar och arbetar ideellt med lederna när vi möts

  Besök  Fyrklöverns Skoter o Fritidsområde året runt, stanna upp vid våra rastställen. Skoterstugan på Hemberget i Ersnäs med utsikt över ladornas bygd, med utegrillplatser, solaltan och närhet till elljusspår för skidåkning.  Gruva ca  200 m från skoterstugan

   Grillkåta vid sjön Krokvattnet i Klöverträsk med utegrillplats Vacker   lugn plats vid sjön. Ta med redskap så barnen kan fiska

  Besök och stanna till vid Ale IF:s Degerbergstugan

Här kan Ni grilla, sola,   barnen åka bob. Utsikt över Aleådalen, Luleå älvdal och Gammelstad. Trevlig   plats. Lämpligt lång vandring från bilväg   till stugan   vår/sommar eller skidor vintertid.

Vi behöver hjälp till drift/underhåll av leder,  ved till värmestugor så Ni kan värma Er .

Du som ännu inte är medlem hälsar vi välkommen som medlem i vår förening.

STORT TACK TILL ALLA TROGNA MEDLEMMAR

Senaste kommentarer

17.12 | 09:48

Har löst medlemskort (swishat),skulle vilja att ett medlemskort skick...

20.02 | 20:04

Vi vill ha medlemskap för hela familjen. Robert, Veronica, Emil, Er...